Daně - povinnosti a tipy před koncem roku

V Jámě 1, Praha 1

06. 12. 2018, 8:45 - 10:45

750,- Kč

 

Dovolte nám, abychom Vám nabídli zajímavou, a poněkud serióznější, akci v čase adventním. Věříme, že problematika daní, konkrétně DANĚ - POVINNOSTI A TIPY PŘED KONCEM ROKU, může být v prosinci příhodná. Budeme rádi, pokud přijmete pozvání k účasti na našem semináři, a to ve čtvrtek 6. 12. 2018 od 8:45 do 10:45 na adrese v Jámě 1, Praha 1 

 

Jménem JUDr. Jakuba Dohnala, Ph.D., advokáta a jednatele ARROWS právní akademie,  bychom se chtěli omluvit za posun termínu. Reagujeme tím na průběh schvalování daňových novel pro rok 2019. Věříme, že příjemnou změnou pro Vás bude možnost účastnit se tohoto adventního semináře zcela zdarma, pokud dorazíte v doprovodu standardně registrované osoby, které dosud nepomáháme, a měla by zájem to do budoucna změnit. V takovém případě prosíme o uvedení jména této osoby či společnosti do poznámky v registračním formuláři. 

 

Seminář je určen pro majitele firem, osoby povinné jednat s péčí řádného hospodáře nebo osoby s rozhodovací pravomocí v oblasti financí, a ostatní, kterých se daná problematika týká.

 

 

Obsahem semináře bude:

 

  • Účetní závěrka – jak se připravit na účetní závěrku, nezbytné kroky při zpracování účetní závěrky, na co nezapomenout, význam kooperace při zpracování účetní závěrky i s dalšími úseky ve společnosti.
  • Význam účetnictví pro ekonomické rozhodování a řízení společnosti.
  • Na co nezapomenout při zpracování daňového přiznání k daním z příjmů.
  • Legální možnosti k optimalizaci daňového základu k dani z příjmů – nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky, slevy na dani. Proč mít kladný daňový základ.
  • Změny zákona o dani z příjmů – aktuální problémy roku 2018, novinky roku 2019.
  • Změny v zákoně o DPH – aktuální informace Generálního finančního ředitelství, výklad novely zákona pro rok 2019.
  • Změny v účetních předpisech – návrhy novel účetních předpisů pro rok 2019.
  • Informace Generálního finančního ředitelství, zajímavé závěry Koordinačních výborů, významné a obecně platné judikáty Nejvyššího správního soudu.
  • Shrnutí aktuálních a předpokládaných aktivit Finanční správy ČR; novinky v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní  

 

 

LEKTOŘI:

 

Ing. Richard Sokol - daňový a účetní poradce, jeden z jednatelů Arrows tax & accounting, s. r. o. a partner Arrows advisory group. Věnuje se zejména daním z příjmu fyzických a právnických osob, silniční dani, dani z nemovitých věcí, dani z nabytí nemovitostí a problematice DPH. Dále poskytuje poradenství i v oblasti mezinárodního zdanění.

 

Mgr. Hana Erbsová - spolupracující advokátka ARROWS advokátní kancelář s. r. o. se dlouhodobě věnuje daňovému právu a soustředí se na právní pomoc a zastupování v daňovém řízení a v řízení před správními soudy. Opírá se přitom o zkušenosti získané prací ve Finanční správě ČR i ve známých mezinárodních poradenských společnostech. Věnuje se zejména analýze soudních rozhodnutí souvisejících s daněmi, včetně judikatury Soudního dvora EU, kterou mimo jiné úspěšně využívá při obhajování správnosti daňových tvrzení klientů před správcem daně, zejména během daňové kontroly.

 

 

 

PROGRAM:

08:45-09:00     Snídaně pro účastníky formou rautového stolu
09:00-09:05     Úvodní slovo partnera
09:05-09:45     Odborné slovo

09:45-10:00     Coffee break

10:00-10:30     Odborné slovo
10:30-10:45     Diskuze účastníků, rozloučení, shrnutí

 

 

 

Přihláška