Akciová společnost bez dozorčí rady?Zákon o obchodních korporacích umožňuje omezení počtu osob potřebných k existenci společníka a zavádí i tzv. monistický systém řízení společností. Zákon stanoví (§ 396 zákona o obchodních korporacích), že systém vnitřní struktury společnosti, ve kterém se zřizuje tzv. správní rada a statutární ředitel, je systém monistický. Dle § 463 může být statutárním ředitelem může být i předseda správní rady. Na jeho postavení se použijí přednostně ustanovení tohoto zákona o představenstvu. Akciovou společnost tedy může nově řídit pouze i jediná osoba.

 

Chcete vědět víc?
Mgr. Vojtěch Suchardaadvokát, partner
- Právo IT a duševní vlastnictví
- Transakce (M&A)
- Insolvenční právo a spory
- Evropské a mezinárodní právo
- Loterijní právo
- Telekomunikace


sucharda@arws.cz +420 702 090 747