Aktuální publikace a vzdělávací akceJiž dříve jsme informovali o tom, že o našich článcích se zmiňují i v komentářové literatuře. Komentář C.H.Beck k dědickému právu odkazuje na článek JUDr. Jakuba Dohnala, Ph.D., Následky schválení amorální dědické dohody bez účasti věřitele. Právní rozhledy, 2012, č. 1, s. 21-25 (komentář k § 1693 a § 1700). Rovněž jsme publikovali aktuální články: Mgr. Galvas s Mgr. Slaninou psali na serveru EPRAVO.CZ o povinnostech dlužníka po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Mgr. Oliva psal ne témže serveru o odborových organizacích Školili jsme také na Hospodářské komoře téma Osobní odpovědnost jednatelů a souběh funkcí. V září budeme toto téma opět školit v Prostějově a to rovněž pro zástupce obcí.  

 

Chcete vědět víc?
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D. advokát, řídící partner
– soudní, insolvenční a dotační spory
– transakce (asset and share deals)
– spory o obchodní společnosti
- obrana proti krácení dotací
– spotřebitelské úvěry
- obecní právo


dohnal@arws.cz +420 910 058 058

JUDr. Lukáš Slaninaadvokát, partner
– korporátní právo, obchodní právo
– zastupování v soudních sporech
– reality a development
- fotbalové právo


slanina@arws.cz +420 608 484 843

Mgr. Jakub Oliva advokát na pracovní právo
- obrana proti pokutám inspekce práce
- zastupování při kontrolách inspekce
- pracovní právo ve všech oblastech
- mzdová optimalizace společností
- prevence tzv. "švarcsystému"
- provozování agentur práce
- smlouvy o výkonu funkce
- odměňování manažerů
- kolektivní vyjednávání
- zaměstnávání cizinců


oliva@arws.cz +420 732 441 267