Další omezení plateb v hotovostiOmezení plateb v hotovosti se bude vztahovat i na případy, kdy závazek zaplatit teprve vzniká, tedy na dary a půjčky. Snížení limitu má podle vlády přispět k omezení korupčního rizika. Zákon také výslovně stanoví, že příjemce je povinen odmítnout platbu nad nově stanovený limit, pokud není bezhotovostní. Omezení má vstoupit v účinnost prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů.

 

Potřebujete v této oblasti pomoci, či právní pomoc? Obraťte se na naši advokátní kancelář Olomouc, advokátní kancelář Hradec Králové, Advokátní kancelář Letohrad.  

 

Chcete vědět víc?
Mgr. Vojtěch Suchardaadvokát, partner
- Právo IT a duševní vlastnictví
- Transakce (M&A)
- Insolvenční právo a spory
- Evropské a mezinárodní právo
- Loterijní právo
- Telekomunikace


sucharda@arws.cz +420 702 090 747