Jak na soutěže v autosalonechČasto se setkáváme s dotazem, jak udělat soutěž pro zákazníky, aniž by musel klient splnit ohlašovací povinnost. V případě, že klient hodlá uspořádat marketingovou soutěž pro získání dalších zákazníků, je nutné pamatovat na dva základní předpisy. Prvním z nich je zák. č. 202/1990 Sb., tedy zákon o loteriích, druhým zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V případě, že nebudou naplněny ani znaky loterie dle zákona o loteriích, nebude taková soutěž podléhat dozoru Ministerstva financí a není nutno ji ani hlásit. Doporučujeme vyhnout se režimu tohoto zákona a to například tím, že o vítězi bude rozhodovat tipování (např. kolik se vleze lahví do kufru automobilu, atp.), nebo hlasování poroty atp. (o nejlepší slogan, větu, atp.). Důležitým aspektem těchto soutěží je rovněž řádné zpracování a ohlášení tohoto zpracování Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

 

Oznámené zpracování zapsané do registru obsahuje mj.: identifikační údaje správce, účel nebo účely zpracování, kategorie subjektů údajů a osobních údajů, které se těchto subjektů týkají, zdroje osobních údajů, místo nebo místa zpracování osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců a předpokládaná předání osobních údajů do jiných států. Osobní údaje se musí zpracovávat za přísných podmínek a z častých dotazů lze sdělit, že osobním údajem může být i pouhá e-mailová adresa.

 

Závěrem tedy sdělujeme, že je možné takovouto soutěž provést, ale v každém případě doporučujeme využití právní pomoci.

 

Chcete vědět víc?
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D. advokát, řídící partner
– soudní, insolvenční a dotační spory
– transakce (asset and share deals)
– spory o obchodní společnosti
- obrana proti krácení dotací
– spotřebitelské úvěry
- obecní právo


dohnal@arws.cz +420 910 058 058