Negative pledge v novém občanském zákoníkuChcete opravdu efektivně zajistit pohledávku v novém občanském zákoníku? Ten zavádí tzv. věcný zákaz zcizení (anglicky negative pledge). Strany se tedy mohou dohodnout, že dlužník není oprávněn nemovitost po určitou dobu převést na třetí osoby, ani ji dále zatížit. Pokud je tento zápis zapsán do veřejného seznamu (katastru nemovitostí), katastr nezapíše jakékoli změny.

 

Chcete vědět víc?
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D. advokát, řídící partner
– soudní, insolvenční a dotační spory
– transakce (asset and share deals)
– spory o obchodní společnosti
- obrana proti krácení dotací
– spotřebitelské úvěry
- obecní právo


dohnal@arws.cz +420 910 058 058