Novinky v ochraně rodinného majetku v roce 2014Nový občanský zákoník mění pravidla pro správu rodinného majetku a jeho ochrany. Umožňuje totiž, aby dohody manželů o odlišné majetkové správě byly účinné i vůči třetím osobám, a aby tedy za určitých podmínek chránily rodinný majetek v případě dluhů. Pro tyto účinky je nutný zápis „manželské smlouvy“ do veřejného rejstříku, který vede notářská komora. Na to navazuje i novela občanského soudního řádu, která upravuje postupy, jak se bránit v situaci, kdy je rodinný majetek ohrožen.

 

Tuto problematiku v naší kanceláři spravuje a bližší informace Vám podá Barbora Slaninová.

 

Chcete vědět víc?
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D. advokát, řídící partner
– soudní, insolvenční a dotační spory
– transakce (asset and share deals)
– spory o obchodní společnosti
- obrana proti krácení dotací
– spotřebitelské úvěry
- obecní právo


dohnal@arws.cz +420 910 058 058