Přijďte na seminář o Reklamě na léčiva v praxi.

Srdečně Vás zveme na právní snídani, jejímž tématem je aktuální problematika reklamy na léčiva a potravinové doplňky v právní praxi.Odborné slovo bude zaměřeno primárně na časté nešvary, které se objevují reklamách na léčivé přípravky a potravinové doplňky. Na rozhodovací praxi soudů a správních úřadů bude předvedeno, jaká reklamní tvrzení jsou ještě přípustná a jaká jsou považována za zakázaná.

 

Lektoři na praktických příkladech vysvětlí, jakým způsobem je možné reklamní tvrzení upravit, aby byla v souladu se zákonem a také v souladu s rozhodovací praxí příslušných úřadů, zejména však aby se stále jednalo o reklamní tvrzení, které bude schopné přilákat zákazníky.

 

Více informací naleznete zde, stejně jako přihlašovací formulář.

 

Chcete vědět víc?
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D. advokát, řídící partner
– soudní, insolvenční a dotační spory
– transakce (asset and share deals)
– spory o obchodní společnosti
- obrana proti krácení dotací
– spotřebitelské úvěry
- obecní právo


dohnal@arws.cz +420 910 058 058

Mgr. Michael Kolihaadvokát
- farmaceutické právo
- zdravotnické právo
- korporátní právo
- B2B kontrakty


koliha@arws.cz +420 770 115 013