Ručí statutární orgány za dluhy společnosti?Jak je to s odpovědností jednatelů a členů dozorčích rad za dluhy společností? Naše advokátní kancelář se zabývá z velké míry korporátním právem a naši klienti často požadují sdělení, jak je to vlastně s ručením jednatelů a členů představenstev za dluhy společností. Obecnou odpovědnost zakládá § 159 odst. 3 nového občanského zákoníku. To praví, že pokud nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci. V této souvislosti doporučujeme klientům vypracovat dohodu o vypořádání újmy dle § 53 zákona o obchodních korporacích a její schválení příslušnými orgány.

 

Speciální druh ručení pak zakládá § 68 zákona o obchodních korporacích, který praví, že soud může rozhodnout, že statutární orgán ručí za dluhy společnosti, pokud je společnost v úpadku a statutár nejednal s péčí řádného hospodáře. Zde je nutné sdělit, že se nemusí jednat o věřitele přihlášeného v insolvenčním řízení. Přihlášku do insolvenčního řízení ovšem i nadále doporučujeme s ohledem na daňové aspekty odpisu pohledávek a vytvoření daňových odpisových rezerv. Ochrana statutárních orgánů pak spočívá v tom, že musí jednat informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace, kdy neodpovídají za výsledek, ale pouze za svou činnost. Tyto kroky si ovšem žádají podrobnější právní rozbor.

 

Chcete vědět víc?
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D. advokát, řídící partner
– soudní, insolvenční a dotační spory
– transakce (asset and share deals)
– spory o obchodní společnosti
- obrana proti krácení dotací
– spotřebitelské úvěry
- obecní právo


dohnal@arws.cz +420 910 058 058