Školení veřejných zakázekTémata semináře:

Novinky v novém zákoně o veřejných zakázkách pro zadavatele (např. nový způsob hodnocení nabídek).
Nové postupy a triky dle nového zákona o veřejných zakázkách pro dodavatele (účast, námitky atp.).
Nejčastější pochybení při zadávání a hodnocení veřejných zakázek.
Nejčastější chyby dodavatelů ve veřejných zakázkách.

Poptejte u nás případné termíny na hajdusek@akdps.cz na školení veřejných zakázek.