Zakládáme právní akademiiPočínaje 15.7.2016 fungují naše právní semináře v Olomouci a Hradci Králové primárně v těchto oborech:

 

  • pracovní právo (Mgr. Jakub Oliva)
  • smluvní právo (smlouva o dílo, vyjednávání smluv, realitní smlouvy) (JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.)
  • veřejné zakázky (Mgr. Antonín Hajdušek)
  • korporátní právo (Mgr. Lukáš Slanina)
  • ochrana osobních údajů (Mgr. Miroslav Galvas)
  • Naši paušální klienti mají některé tyto semináře zdarma, pro ostatní se konají v rámci naší vzdělávací praxe. Samozřejmostí je samozřejmě interní školení jednotlivých členů naší AK.
Chcete vědět víc?
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D. advokát, řídící partner
– soudní, insolvenční a dotační spory
– transakce (asset and share deals)
– spory o obchodní společnosti
- obrana proti krácení dotací
– spotřebitelské úvěry
- obecní právo


dohnal@arws.cz +420 910 058 058

JUDr. Lukáš Slaninaadvokát, partner
– korporátní právo, obchodní právo
– zastupování v soudních sporech
– reality a development
- fotbalové právo


slanina@arws.cz +420 608 484 843

Mgr. Antonín Hajdušek specialista na veřejné zákázky a dotace
- obrana proti krácení dotací
- zadávací dokumentace
- veřejné zakázky


hajdusek@arws.cz +420 725 992 682

Mgr. Jakub Oliva advokát na pracovní právo
- obrana proti pokutám inspekce práce
- zastupování při kontrolách inspekce
- pracovní právo ve všech oblastech
- mzdová optimalizace společností
- prevence tzv. "švarcsystému"
- provozování agentur práce
- smlouvy o výkonu funkce
- odměňování manažerů
- kolektivní vyjednávání
- zaměstnávání cizinců


oliva@arws.cz +420 732 441 267