Mgr. Martin Plch

Area of expertise

- Závazkové právo
- Správní právo
- Právo veřejných zakázek

Mgr. Martin Plch


Po úspěšném ukončení studia na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v roce 2010 jsem právnické zkušenosti čerpal především v právním odboru Ministerstva dopravy, kde jsem působil nejprve jako referent, posléze jako vedoucí oddělení a po více než 2 roky jako ředitel odboru. V pozici vedoucího oddělení a ředitele právního odboru jsem se podílel na reformě v posuzování žádostí o odškodnění podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci na Ministerstvu dopravy.

 

V rámci mé praxe jsem tak získal cenné zkušenosti nejen v oblasti práva, když mou hlavní náplní činnosti bylo závazkové právo, odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci a právo veřejných zakázek, ale též v jednání s lidmi.

 

Mimo svou činnost v rámci právního odboru jsem byl po 3 roky členem škodní komise na Ministerstvu dopravy, v níž se mi podařilo prosadit důsledné vymáhání skutečné škody vzniklé zaměstnavateli.

 

V rámci služebního poměru jsem složil zkoušku z oboru služby Legislativa a právní činnost a Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek.

 

V plzeňské pobočce naší advokátní kanceláře vykonávám obecnou právní praxi, přičemž mou hlavní specializací je závazkové právo, správní právo a právo veřejných zakázek.