Mgr. Patrick Boháček

Area of expertise

- soudní řešení sporů
- zdravotnické právo
- korporátní agenda

Mgr. Patrick Boháček


Patrick Boháček má zkušenosti z téměř všech oblastí práva a našim klientům tak poskytuje poradenství napříč právními odvětvími. Ve své praxi se zaměřuje zejména na korporátní otázky a soudní řešení sporů, které zatím tvořily převážnou část jeho agendy. V rámci poskytování komplexního servisu našim korporátním klientům se Patrick rovněž zabývá některými AML aspekty, jako je např. evidence skutečných majitelů. Mezi oblasti jeho zájmu patří také zdravotnické právo a právo trestní. Znalosti a zkušenosti z různých oborů práva umožňují Patrickovi komplexní posouzení situace klienta a nalezení vhodného řešení.

 

Patrick vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a během studia se specializoval na trestní právo a mezinárodní právo veřejné. Patrick rovněž absolvoval stáže na soudu a státním zastupitelstvím, díky kterým získal lepší porozumění chodu těchto institucí. Patrick pracuje v advokacii několik let a zkušenosti nabýval při práci s některými z největších českých i mezinárodních společností.

 

Jazyky:

Angličtina, Němčina

 

Publikační činnost:

Evidence skutečných majitelů – aktuální otázky

https://www.epravo.cz/top/clanky/evidence-skutecnych-majitelu-aktualni-otazky-107092.html

Praktické otázky převodu obchodního závodu

https://www.epravo.cz/top/clanky/prakticke-otazky-prevodu-obchodniho-zavodu-107774.html