Tomáš Čech

Area of expertise

- income tax
- value added tax
- international taxation
- transformations of commercial corporations
- tax administration
- liquidation of commercial corporations

Tomáš Čech


Jako specialista v oboru poskytování účetních a daňových služeb se opírám již o více jak 10 let trvající praxi, kterou jsem získal na všech úrovních celého procesu vedení účetnictví a poskytování účetního poradenství, v posledních letech již jako vedoucí účetních týmů. 

 

Profesně se nejvíce zaměřuji především na vedení podvojného účetnictví a daňovou evidenci pro podnikatelské subjekty. Vysoký důraz při poskytování komplexního účetního a daňového poradenství přikládám dlouhodobému plánování, nastavení firemních procesů a metodiky s možnými vazbami na účetních a daňové plánování i pomocí mezinárodních struktur.

Své znalosti se snažím neustále prohlubovat dalším vzděláváním, jak přímo v oboru účetního a daňového poradenství při pravidelném proškolování, tak v současné době také studiem vysoké školy.