Ing. Richard Sokol

Specializace

- přeměny obchodních korporací
- likvidace obchodních korporací
- daň z přidané hodnoty
- mezinárodní zdanění
- daň z příjmů
- správa daní

Ing. Richard Sokol


Jsem daňových poradcem zapsaným v Komoře daňových České republiky a vedoucím partnerem kanceláře za sekci Daně & účetnictví.

 

Má životní filosofie vychází z nepřetržité snahy posouvat se jak odborně, tak i lidsky neustále kupředu. Od svého útlého věku jsem se věnoval kolektivním sportům, kde týmový duch hraje významnou roli. Svou cílevědomostí a pílí se mi podařilo dosáhnout profesionální úrovně, z důvodu zdravotních komplikací jsem však tuto etapu života předčasně ukončil ve svých 26 letech – píle, úsilí a odhodlání však zůstává dále.

 

Ve své praxi se věnuji primárně daňovému poradenství, zejména daním z příjmů fyzických a právnických osob, silniční dani, dani z nemovitých věcí, dani z nabytí nemovitých a v neposlední řadě i problematice DPH. Našim klientům jsem schopen poskytnout poradenství i v oblasti mezinárodního zdanění.

 

Současně se věnuji účetnímu poradenství, včetně nastavování vhodných účetních metod a procesních postupů, dále poradenství v oblasti přeměn obchodních korporací a působím rovněž jako likvidátor u dobrovolných likvidací obchodních korporací. V poslední době nabývá na významu i detailní znalost procesních postupů v oblasti daní, které od roku 2011 upravuje daňový řad. I tento zákon a odpovídající judikatura nejvyšších soudů poskytuje širokou škálu nástrojů k obranně procesních práv klientů, které ve své praxi důsledně využívám.

 

V minulosti jsem působil na pozici finančního ředitele v korporaci s více než 500 zaměstnanci, proto dovedu lépe pochopit provozní problémy a úskalí, která život a praxe na straně klientů přináší. Snažím se tedy nalézat takové varianty řešení, jenž naplní požadavky překotně se měnící legislativy a současně jsou ještě administrativně a provozně akceptovatelné z pohledu běžného fungování daného subjektu.

 

Členství:

Komora daňových poradců České republiky – evidenční číslo 4847.