S čím Vám pomůžeme

Žádosti o podporu Naši specialisté

Konzultujeme a připravujeme dotační žádosti a to jak z fondů EU, tak národních dotací. Připravujeme projekty a projektové žádosti. Klientům vyhledáváme aktivně vhodné dotační tituly a děláme screening dotačních možností.

Výběrová řízení Naši specialisté

Náš právní a administrativní tým poskytuje služby v oblasti administrace zadávacích řízení. Připravujeme návrhy zadávací dokumentace, doporučujeme vhodná kvalifikační a hodnotící kritéria, včetně smluv a obchodních podmínek. Poradenství poskytujeme jak v režimu ZVZ, tak mimo něj. Samozřejmostí je uveřejňování oznámení o VZ. Vyřizujeme námitky a hodnotíme nabídky.

Dotační management Naši specialisté

V rámci podpory při dotačním managementu poskytujeme poradensko-managersku podporu při realizaci dotačního průběhu. To znamená, že doporučíme vhodní osoby do pčíslušných pozic, případně realizaci projektů sami zajišťujeme. Náš právně-daňový tým zajisťuje komplexní služby dotačního managementu.

Udržitelnost projektů Naši specialisté

Poskytujeme podporu při realizaci projektů. Zpracováváme žádosti o dílčí změny projektů, stejně tak jako monitorovací zprávy. Poskytujeme poradenství v oblasti plnění monitorovacích indikátorů a kontrolování podmínek udržitelnosti. Administrujeme právně, daňově i managersky žádosti o platby.

Obrana proti krácení dotací Naši specialisté

Poskytujeme právní poradenství a zastupování při korekcích ze strany poskytovatele dotace. I po auditecha kontrolách poskytovatele dotace je možné, že z jeho strany dojde buďto k nevyplacení dotace, nebo následnému vymáhání. Umíme řešit problémy spojené s krácením dotacím a zastupujeme před poskytovatelem dotace, či správci daně.

Komu už pomáháme

Obce

Zajišťujeme monitoring vhodných dotačních titulů a jejich realizaci. Zpracováváme projektové žádosti a poskytujeme právní servis při realizaci výběrových řízení. Zastupujeme při případných sporech s poskytovateli dotace a konzultujeme veřejné zakázky.

Obchodní korporace

Zajišťujeme finanční prostředky pro rozvoj společností z vhodných dotačních titulů a aministrujeme výběrová řízení. Pro klienty zajišťujeme kompletní dotačně, právně, poradenský servis.

Investoři

Vyhledáváme vhodné dotační příležitost a poskytujeme vysoce odborné poradenství pro případy problémů s řešením dotací a subvencí.

Zaujali jsme Vás?Kontakt