S čím Vám pomůžeme

Analýza rizik a risk management Naši specialisté

Pro klienty provádíme popis a analýzu rizik za pomoci nejmodernějších softwarů. Naši posoudí rizika v jakémkoliv odvětví podnikatelských činností. Zpracováváme rizikové zprávy zejména pro místa, kde je kumulovaný majetek vyšší hodnoty, či pro provozy se specifickou rizikovostí, jako je například dřevozpracující, chemický, papírenský, energetický, či potravinářský průmysl.

 

Díky kvalitní analýze rizik zajistíme klientům poptání optimálního rozsahu pojištění za výhodných podmínek a zlepšení bezpečnostního profilu firmy.
 

Pojištění podnikatelských rizik Naši specialisté

Zpracujeme výběrové řízení a zvolíme vám nejvýhodnější pojistný program na trhu. Spolupracujeme se všemi pojistiteli. Jsme členem sítě RENOMIA NETWORK, která je součástí RENOMIA GROUP, největšího pojišťovacího makléře založeného ve střední a východní Evropě. Toto postavení na trhu využíváme k tomu, abychom našim klientům zajistili nejlepší služby, nadstandardní smluvní ujednání a nejvýhodnější ceny na trhu.

 

Zajistíme komplexní pojišťovací činnost tak, aby se klient mohl věnovat své podnikatelské činnosti. 
 

Audit pojištění Naši specialisté

Zdarma zpracujeme audit vašeho stávajícího pojištění, stejně tak jako vašich odběratelů, dodavatelů, či subdodavatelů. Zkvalitníme rozsah pojistného krytí, vyjednáme u pojistitelů lepší podmínky a najdeme úspory. Navrhneme optimální variantu pro pokrytí rizik, dle vašich požadavků a potřeb.
 

Likvidace škod Naši specialisté

Vyřešíme za vás škody malého i velkého rozsahu. Klienty aktivně zastupujeme při řešení škodních událostí. V případě škody se vás ujme zkušený odborník, který je vám k dispozici 24 hodin, 7 dní v týdnu. 
 

Poradenství a školení Naši specialisté

Připravíme vzdělávací semináře (workshopy) na míru dle individuálních požadavků. Připravíme speciální školení pro určitý segment, na určité riziko, či na téma aktuálních legislativních změn týkajících se pojišťovnictví. Připravíme i speciální školení pro vaše zaměstnance.
 

Komu už pomáháme

Stavební společnosti

Zajišťujeme pojištění věcných škod na budovaném díle, pojištění odpovědnosti za škody v souvislosti s budováním díla, pojištění ušlého zisku investora (ALOP) v případě opožděného zprovoznění díla v důsledku škody na díle. Držíme se standardů největších světových zajišťoven Munich Re, Swiss Re a Lloyd´s.

 

Zajišťujeme nejen pojištění individuálních stavebně montážních rizik, ale připravíme i rámcovou smlouvu stavebně montážní. Zajistíme i pojištění stavebních záruk/bondů.

Strojírenské firmy

Pro naše klienty připravujeme krytí rizik spojených s finanční újmou v důsledku věcných škod na strojích a elektronice (pojištění strojů a elektroniky), ale také s finanční újmou v důsledku částečného nebo úplného přerušení provozu. 

 

To vše v souvislosti s věcnou škodou na pojištěných strojích a elektronice (pojištění strojního / elektronického přerušení provozu).
 

Obce

Pro naše klienty z oblasti samosprávy připravujeme speciální program pro komplexní pojištění municipalit, včetně pojištění odpovědnosti členů volených orgánů. 
 

Sportovní kluby

Pro sportovní kluby zprostředkováváme pojištění majetku, odpovědnosti a individuální úrazové pojištění pro sportovce.

Dopravní společnosti

Dopravním společnostem pojišťujeme flotilovým pojištěním jejich vozový park, ale také majetkově zboží, pojištění přepravy zásilek, či pojištění odpovědnosti dopravce, ať již na základě občanského zákoníku, nebo Úmluvy CMR.
 

Obchodní a výrobní společnosti

Mimo standardního pojištění majetku a odpovědnosti pro obchodní a výrobní společnosti zprostředkováváme např. pojištění odpovědnosti statutárních orgánů, pro e-shopy pojištění kybernetických rizik, dále pojištění fúzí a akvizic, nebo pojištění pohledávek.

Profesní odpovědnost

Pojišťujeme také všechna povinně smluvní a dobrovolná pojištění profesní odpovědnosti. Mezi naše klienty patří advokáti, autorizovaní inženýři, lékaři, poskytovatelé sociálních služeb, auditoři, insolvenční správci, daňový poradci, pojišťovací makléři, notáři, dražebníci, IT vývojáři atd.
 

Zemědělství

Zemědělcům pomáháme v oblasti pojištění plodin, pojištění hospodářských zvířat, pojištění lesů, pojištění strojů, majetku, odpovědnosti, bioplynových stanic a fotovoltaických elektráren. Klientům pomáháme s dotacemi PGRLF na pojištění. 

Mezinárodní pojištění

I ty nejspecifičtější pojištění jsme, ve spolupráci s našimi zahraničními partnery, schopni zajistit po celém světě.
 

Zaujali jsme Vás?Kontakt