S čím Vám pomůžeme

Bankovnictví & pojišťovnictví Více info

Jsme stabilní partner, který poskytuje bankám, družstevním záložnám a jejich klientům právní poradenství ohledně akvizičního, realitního a projektového financování. Radíme také poskytovatelům spotřebitelských úvěrů, pojišťovnám a dalším finančním institucím ohledně právní regulace jejich činností.

Kapitálové trhy & kryptoměny Více info

Zajišťujeme pro klienty emise cenných papírů a radíme jim ohledně regulace kapitálových trhů. Poskytujeme právní služby v oblasti kryptoměn, a to od navržení právního rámce pro Initial Coin Offering (ICO), až po právní podporu projektům založených na technologii Blockchain či Smart Contracts.

KRÁCENÍ DOTACÍ Více info

Poskytujeme komplexní právní poradenství k dotacím z EU a veřejných rozpočtů. Velmi často řešíme krácení dotací. Zastupujeme při korekcích poskytovatelů.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Více info

Pravidelně řešíme dotační poradenství, od nejvhodnější formy zadávacího řízení, po doporučení postupu uchazeče o veřejnou zakázku. Jsme specialisty na veřejné zakázky, dotace EU a jiné nenávratné finanční příspěvky poskytované z veřejných rozpočtů.

GDPR Více info

Naše kancelář pracuje jako konzultant a pověřenec (data protection officer) v oblasti GDPR. Pro naše klienty připravujeme analýzy z oblasti nakládání s osobními údaji. Komplexní řešení od posouzení rizikovosti zpracování, přes interní audity, až po následné konzultace a pravidelná školení.

PRACOVNÍ PRÁVO Více info

Jestli si na něčem opravdu zakládáme, tak je to pracovní právo. Kontroly, smlouvy, stanoviska, řešení. Pracovněprávní tým naší advokátní kanceláře je uznávaným pro svou hlubokou znalost a mnohaletou zkušenost v oboru.

OBCHODNÍ SPORY Více info

Podnikatele, ale i fyzické osoby zastupujeme v soudních sporech, které se primárně týkají obchodních věcí. Soudní spor nenabízíme klientům jako prioritu, ale pouze jako jednu z fází řešení problému.

SPORTOVNÍ PRÁVO Více info

Naši odborníci mají letité zkušenosti v oblasti práva vrcholového sportu a v těchto citelných odlišnostech se dobře vyznají. Komplexní právní služby nabízíme jak sportovním klubům a organizacím, tak sportovcům.

TRESTNÍ PRÁVO Více info

Trestní obhajoba a prevence se zaměřením na hospodářské trestné činy a trestní odpovědnost právnických osob. Obhajujeme klienty v přípravném řízení a zastupujeme je v řízení o vazbě i při hlavním líčení i v řízení před odvolacím soudem. 

Hazard a loterie Více info

Právní a daňové poradenství v oblasti hazardních her dle nového zákona o hazardních hrách a zákona o loteriích. Řešíme zastoupení od koncesního řízení až po zastoupení při kontrolách správních orgánů a regulaci reklamy. Navrhujeme vhodné postupy jak v oblastech, kde působí ministerstvo financí, tak municipality, či obchodní partneři.

KORPORÁTNÍ PRÁVO Více info

V úzké spolupráci s daňaři řešíme veškeré korporátní záležitosti. Přeměny, změny základního kapitálu, vstupy investorů do společnosti i jejich prodej. Velmi často řešíme spory společníků a akcionářů a radíme při korporátních změnách. Nastavujeme holdingové systémy.

VEŘEJNÉ PRÁVO Více info

Poskytujeme právní služby v kompletním rozsahu správního práva. Pomáháme při řešení sporů z veřejnosprávních smluv. Zastupujeme u všech druhů správních kontrol. Poskytujeme právní poradenství municipalitám i subjektům v oblasti stavebního práva a dalších předpisů.

Občanské právo Více info

Našim klientům radíme v oblastech rodinného majetku, rodinného práva a peněz. Máme specialisty na rodinné právo a ochranu rodiny. Snažíme se vše vyřešit co nejrychleji, protože si uvědomujeme, že jakékoli procesy jsou zúčastněné nepříjemné a stresující. 

 

 

Zdravotnické právo, léčiva Více info

Ze zkušenosti víme, s jak specifickými právními problémy se potýkají nemocnice, polikliniky či jiná zdravotnická zařízení. Naše kancelář disponuje silným týmem specialistů zaměřených právě na problematiku zdravotnického práva a problematiku léčiv.

Školské právo Více info

Naše kancelář si vybudovala pevnou základnu klientů z řad škol. Vyprofilovali jsme tak tým odborníků mezi našimi právníky, kteří jsou velmi zdatní právě v této oblasti. Díky naší zkušenosti jsme schopni pohotově porozumět a reagovat na specifické problémy, kterým školská zařízení čelí.

Stavební právo Více info

S ohledem na rozsáhlost správního práva, vytvořila naše kancelář tým odborníků zaměřených obzvláště na oblast stavebního práva. Jsme schopni zajistit ucelené právní služby na tomto poli, přičemž se zaměřujeme nejen na významné developerské projekty.

Samospráva Více info

Poskytujeme právní poradenství samosprávným útvarům na všech úrovních jejich činností. Pravidelně spolupracujeme se zastupitelstvy a výkonnými orgány významných obcí i krajů. Zastupujeme v jednáních se státní správou, podnikateli i občany.

Komu už pomáháme

DEVELOPERSKÉ A STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI Více info

Pro tyto klienty řešíme primárně smluvní a daňovou agendu od nákupu pozemků, či projektů, až po prodej/pronájem nemovitostí. Zpracováváme systémová řešení šitá na míru.

 

V některých případech kupujeme pro klienty celé společnosti, v jiných pomáháme s nákupem pozemků, zajištěním potřebných povolení pro stavbu a následným prodejem/pronájmem. Úzce spolupracujeme s projektovým managementem.

VÝROBNÍ A PRODEJNÍ PODNIKY Více info

Poskytujeme kompletní, kvalifikované a rychlé služby v oblasti obchodního práva a daní. Píšeme smlouvy, obchodní podmínky, registrujeme ochranné známky a řešíme spory z nekalé soutěže.

 

Samozřejmostí je naše činnost v oblasti korporátního práva. Společnosti umíme samozřejmě založit, ale i fúzovat a měnit. Velmi aktuální je i ochrana před šikanózními nároky z náhrady škody vůči staturárním orgánům.

ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ KORPORACE Více info

Management majetku, správní řízení a spolkové záležitosti.

OBCHODNÍCI S CENNÝMI PAPÍRY Více info

Kompletní licenční a právní servis.

REALITNÍ KANCELÁŘE Více info

Píšeme smlouvy a provádíme advokátní úschovy. Jelikož máme velký tým advokátní kanceláře, umíme realitní  smlouvy do 24 hodin. Implementujeme zákonné změny do realitních smluv a školíme makléře.

 

Převáděli jsme domy v hodnotách několika desítek milionů korun, ale samozřejmě vypracováváme i smlouvy na byty za dostupné ceny. Samozřejmostí je oblast Due diligence (prověření nabývacích titulů a právních vztahů k nemovitostem) a transakční poradenství (způsob převodu, sepis listin).

 

 

DOPRAVCI Více info

Pro naše klienty pravidelně připravujeme a aktualizujeme dopravní a přepravní podmínky, stejně tak vymáháme jejich pohledávky. Řešíme kompletní právní a daňový servis včetně veřejnoprávních smluv a dotačního poradenství.

 

Konzultujeme a hledáme pro klienty vhodné dotační tituly, stejně tak jako provádíme právní stanoviska z oblasti pracovního práva řidičů a odborů. Řešíme spory ze ztrát zásilek a opožděné přepravy zboží. Velkou agendou je samozřejmě realizace a poradenství v oblastí veřejných zakázek.

 

 

KLUBY A AGENTI Více info

Sepisujeme smlouvy v oblasti sportovního práva (hráčské smlouvy, přestupy a hostování profesionálních sportovců, pojištění, sponzoring a reklama atd.). Zastupujeme ve sportovních arbitrážích. Vymáháme dlužné odměny sportovců po sportovních klubech.

MENŠINOVÍ AKCIONÁŘI Více info

Ochrana práv minoritních akcionářů, zastupování při výkonu akcionářských práv, spory s většinovými vlastníky, právo na informace, vyjednávání podmínek vytěsnění.

DAŇOVÍ PORADCI Více info

Pomáháme při komplexnějších transakčních procesech, akvizicích a změnách v korporacích. Máme vlastní tým daňových poradců a účetních, v mnoha případech ovšem provádíme outsourcing právních služeb.

INSOLVENČNÍ SPRÁVCI Více info

Zastupujeme v incidenčních sporech a nemovitostních transakcích. Vymáháme náhrady škod po statutárních orgánech a zastupujeme společnosti v incidenčních sporech.

IT SPOLEČNOSTI Více info

Píšeme licenční smlouvy na programy, obchodní podmínky pro novinářské weby, řešíme právo softwarové i ochranné známky. Umíme vyřešit projekty softwarového vývoje.

OFFSHORE STRUKTURY Více info

Umíme nastavit vhodný systém a procesy v mnoha jurisdikcích celého světa. S danými destinacemi máme vždy osobní zkušenost, která je konzultována s našimi CEE partnery.

HOLDINGOVÁ USKUPENÍ Více info

Konfigurace vhodných opatření pro ochranu majetku a vnitřní fungování. Zamezení zpronevěr majetku a kontrolní mechanismy.

SPRÁVCI A MAJITELÉ POHLEDÁVEK Více info

Vymáhání velkokapacitních objemů pohledávek, jejich správa a exekuce.

Zaujali jsme Vás?Kontakt