ZDRAVOTNICKÉ & FARMACEUTICKÉ PRÁVO

PRÁVO

Díky dlouholetým zkušenostem členů našeho zdravotněprávního týmu poskytujeme právní poradenství jak velkým nemocnicím, tak středním a menším zdravotnickým zařízením. Radíme také klientům v oblasti farmaceutického práva ohledně regulace jejich činností i jejich běžného provozu.

 

Náš tým je složen z právníků se zkušenostmi jak z oboru práva farmaceutického a právní regulace zdravotnictví, tak z oblasti žalob na náhradu újmy a případných trestních řízení proti lékařům.

 

Ve všech těchto oblastech naši právníci pořádají přednášky, interní školení, a také přednášejí na předních českých univerzitách.

 

Zakládání a rozšiřování zdravotnického zařízení

 • Zastupování a podpora při vyřizování oprávnění k poskytování zdravotních služeb
 • Komplexní podpora při založení, převodu či dědění zdravotnické praxe
 • Sestavení nejvhodnějšího business modelu
 • Tvorba vnitřních předpisů a směrnic
 • Korporátní poradenství

 

Farmaceutické právo

 • Zastupování ve správních řízeních se státním ústavem pro kontrolu léčiv a dalšími správními orgány
 • Právní poradenství v oblasti reklamy na léčivé přípravky a marketingu ve farmaceutickém průmyslu
 • Právní poradenství v oblasti distribuce a redistribuce léčiv

 

Spory z poskytnutých zdravotních služeb

 • Zastupování ve správních řízeních se státním ústavem pro kontrolu léčiv a dalšími správními orgány
 • Zastupování v soudním řízení o náhradu škody na zdraví a zásah do osobnostních práv
 • Obhajoba zdravotníků ve všech fázích trestního řízení
 • Právní poradenství v oblasti distribuce a redistribuce léčiv
 • Zastupování ve správních a disciplinárních řízeních

 

Potravinové doplňky

 • Právní poradenství v oblasti výroby a distribuce potravinových doplňků
 • Další služby související s prodejem a distribucí potravinových doplňků
 • Konzultace v oblasti regulace reklamy na potravinové doplňky

 

Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovatKontakt

Kontakt