JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

Specializace

– soudní, insolvenční a dotační spory
– transakce (asset and share deals)
– spory o obchodní společnosti
- obrana proti krácení dotací
– spotřebitelské úvěry
- obecní právo

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.


Jsem advokát a jeden ze zakladatelů, společníků a partnerů ARROWS advisory group. Jsem jeden z těch, kteří vymysleli a hlavně zrealizovali naši ryze českou poradenskou skupinu s mezinárodním přesahem.

 

Radím manažerům, jednatelům, i členům představenstev a vedle toho vedu s ostatními naši advokátní kancelář. Vím, co obnáší podnikání, a které postupy jsou pro klienta nejefektivnější. Nemám rád právní omáčky, hledám jasná a srozumitelná řešení. S ohledem na svoji přirozenou soutěživost mám nejraději soudní spory a transakční poradenství. Se svým týmem řeším (jako jeden z mála v Praze a jediný v Olomouci) komplexní poradenství poskytovatelům spotřebitelských úvěrů. To je koneckonců oblast, díky které mám titul Ph.D.

 

Několik let jsem vyučoval na Právnické fakultě v Olomouci občanský zákoník, v současné době vedu semináře právních dovedností, kde hledám ty nejlepší, aby se stali našimi posilami. Jako advokát zaměřený na obchodní právo se snažím vždy zvolit takový přístup, aby mohl obchod klienta proběhnout, ale byl zároveň ochráněn pro případné spory.

 

Umím nastavovat komplexní procesy pro ochranu firem od korporátních věcí, až po veřejnosprávní kontroly, či obrany proti krácení dotací. Vím, co je projektové vedení a mám vysokou expertízu ve změnovém procesu a projektovém managementu.

 

Jako jeden z garantů projektu rizikapolitika.cz se zabývám rovněž poradenstvím pro starosty, radní a obecní společnosti.

 

Ocenění:

  • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015, 2016 a 2017
  • Global Law experts – recommended attorney for litigation 2015
  • Právník roku – Talent roku – 3. místo 2009

 

Členství:

 

Stáže:

Polsko – Právnická fakulta Slezské Univerzity v Katowicích
USA – Právnické fakulty v Berkeley a San Diegu

 

Chcete o mne vědět víc?

 

O čem jsem mimo jiné psal:

  • Obchodní smlouvy, kniha C.H.Beck, 2016
  • Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku, kniha ANAG,  2016
  • Selected changes in consumer credit after the re-codification of private law in the Czech Republic, Silesian Journal of Legal Studies 2015
  • Jak ohrozí § 1740 odst. 3 občanského zákoníku klasické pojetí obchodních objednávek? Bulletin advokacie 2015
  • K právní úpravě škody způsobené vadou budovy či její údržbou dle občanského zákoníku, Právní rozhledy 2015
  • K povinnosti náhrady škody způsobené zvířetem dle občanského zákoníku, Právní rozhledy 2015
  • Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku, knihaANAG, 2015