Mgr. Jáchym Petřík

Specializace

- finanční společnosti a investiční fondy
- finanční trhy
- zdravotnictví
- kryptoměny

Mgr. Jáchym Petřík


 

V rámci své praxe se úzce zaměřuji na poskytování služeb klientům podnikajícím na finančních trzích, investičním společnostem a osobám poptávajícím zajištění investičních projektů jak po stránce právní, tak po stránce zajištění podmínek financování. Připravuji smlouvy, zastupuji ve správních řízeních, pomáhám nastavovat vhodné modely v úzké spolupráci s našimi daňovými poradci.

 

 

Mojí specialitou jsou rovněž záležitosti týkající se kryptoměn, především v otázkách kryptosměnáren a ICO. Zároveň se zabývám poskytováním právních služeb v oblasti zdravotnictví a to jak ve správních řízeních, veřejném právu, tak v soukromoprávních věcech klientů.

 

Kromě uvedeného se zaměřuji na spornou obchodně právní agendu spojenou nejčastěji s developerskou výstavbou, a to jak na straně zhotovitele, tak na straně investora.

 

Mezi oblasti, se kterými Vám mohu pomoci, patří především:

- analýzy možností poskytování služeb na finančních trzích

- kryptoměny, nakládání s nimi, jejich směna a ICO

- vedení řízení u České národní banky

- zakládání investičních společností

- kompletní služby ve zdravotnictví

 

Mojí specializací jsou také:

- vedení obchodních sporů ze smluv o dílo či kupních smluv, především se zaměřením na nemovitosti

- zastupování stavebních společností ve sporech se subdodavateli či investory a vice versa

- zastupování v řízení o rozdělení spoluvlastnictví nemovitých věcí

 

Ocenění:
Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015, 2016 a 2017

 

Členství:

Advokátní komora ČR